Komplexní bezpečnostní služby

Poskytujeme komplexní služby fyzické ostrahy.

Cílem naší společnosti je vysoká profesionalita poskytovaných služeb, serióznost a spokojenost zákazníka. Samozřejmostí je diskrétnost, ke které jsou také smluvně vázáni všichni naši zaměstnanci. Klademe důraz na zajištění kladných inventurních výsledků, minimalizaci krádeží.
Majitel společnosti je vždy účasten počátku střežení nového objektu a nadále pak osobně provádí kontroly svých zaměstnanců. Důležitá pro nás je součinnost s klientem, kde klient dostává pravidelné přehledy a zprávy o naší činnosti na jeho objektech a díky perfektní komunikaci s klientem jsme schopni provádět operativní změny  tak, aby byl klient maximálně spokojen.

Všichni zaměstnanci společnosti M&M security jsou proškolováni dle platných zákonů, po absolvování kurzu obdrží každý zaměstnanec certifikát. Naše společnost plně respektuje ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů a nařízení dotýkajících se pracovněprávních vztahů.

Jednatel společnosti Tomáš Marek má dlouhodobé zkušenosti v oboru ochrany majetku a osob. Nejdříve pracoval  jako detektiv a posléze jako manažer bezpečnostních agentur, tudíž má obsáhlé zkušenosti v tomto oboru podnikání.  Je držitelem certifikátu strážný a detektiv koncipient, a to dle novely živnostenského zákona č. 274/2008 Sb.

Působištěm naší společnosti je celá Česká republika.

Společnost M&M security nemá žádné neuhrazené závazky vůči Správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, zaměstnancům ani našim dodavatelům.

Naše společnost je pojištěna u České pojišťovny a.s. na odpovědnost za škodu do výše 5 000 000,- Kč.
V případě, že by výše pojištění dle požadavků klienta nebylo dostačující, je samozřejmostí sjednat odpovídající připojištění.