Kontrola režimu DPN

Tato služba je určena pro klienty, kteří chtějí zamezit zneužívání nemocenských dávek při dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Tyto kontroly provádí pověřený pracovník naší společnosti, který má průkaz kontrolora bezpečnostní agentury a kopii pověření klienta. Jeho úkolem je kontrola zaměstnanců klienta při dočasné pracovní neschopnosti bez vycházek i kontrola zaměstnanců klienta při dočasné pracovní neschopnosti s vycházkami – kontrola dodržování lékařem stanovené doby vycházek. Vždy jsou tyto kontroly zdokumentovány ve specifických formulářích, dále je k tomuto vytvořena fotodokumentace, popř. videozáznam, kde je uveden datum a čas kontroly.