Mobilní ostraha staveb

Naši zaměstnanci provádějí pravidelné obchůzky prostoru stavby, při kterých provádějí kontrolu mechanizace,  uloženého materiálu a v případě oplocených staveb také neporušenost oplocení a dalších možných únikových cest pro vynášení materiálu. Dále mohou provádět kontrolu přijíždějících a odjíždějících vozidel.

Vzhledem k rozlišnosti umístění staveb je samozřejmostí zajištění obytného přívěsu, popř. služebního automobilu pro strážného. Jelikož se ve většině případů jedná o noční ostrahu stavenišť, jsou naši zaměstnanci vybaveni halogenovými svítilnami s dalekým dosvitem cca 1 000 m a samozřejmě mobilním telefonem pro možnost rychlého spojení s pohotovostní službou naší společnosti, či Policií ČR.

Zaměstnanci jsou vystrojeni dle přání klienta, při ostraze stavenišť je nejběžnější pracovní stejnokroj (uniforma). Zaměstnance je také možné dovybavit donucovacími prostředky (slzotvorné prostředky, tomfa, pouta apod.). V případě staveb, kde se používá  svářecí technika a je možný vznik požáru, jsou zaměstnanci vybaveni hasícím přístrojem.

Naši zaměstnanci jsou proškolováni dle platných zákonů a ustanovení ČR, dále dle typu objektu a přání klienta jsou vždy proškoleni nad běžný rámec školení. V průběhu ostrahy staveniště probíhají  osobní kontroly našich zaměstnanců pověřeným pracovníkem a také kontroly přes pohotovostní linku.