Ostraha kulturních a společenských akcí

Vzhledem k povaze a náročnosti ostrahy tohoto typu jsou vždy vybíráni fyzicky zdatní zaměstnaci, kteří procházejí mimořádným školením zaměřeným na způsob zamezení vstupu nežádoucích osob a agresivních osob.
Řešení konfliktních situací probíhá tak, aby nedošlo k narušení klidného průběhu kulturní či společenské akce. Dále se tito zaměstnanci účastní pravidelných kurzů sebeobrany, popř. bojových sportů.
Ústroj zaměstnanců je v tomto případě řešena individuelně dle typu akce a přání klienta.