Ostraha objektů

V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech můžeme nabídnout obsluhu vrátnice, kde je náplní práce přepojování telefonních hovorů, vedení knihy návštěv, kontrola přijíždějících a odjíždějících vozidel, kontrola personálu, obsluha CCTV, EPS a EZS. Můžeme nabídnout také namátkovou kontrolu šatních skříněk zaměstnanců, sledování závozu a nadrámcové kontroly závozu (kabiny nákladních automobilů apod.). V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech  provádí strážný pravidelné obchůzky, možno i s čipováním, při kterých probíhá také kontrola oplocení a dalších možných únikových cest pro vynášení zboží a materiálu. Je možná také ostraha se psem.

Zaměstnanci jsou vystrojeni dle přání klienta, při ostraze průmyslových a obdobných objektů je nejběžnější pracovní stejnokroj (uniforma). Zaměstnance je také možné dovybavit donucovacími prostředky (slzotvorné prostředky, tomfa, pouta apod.). Způsob ostrahy je vždy nastaven dle požadavků a přání klienta. Dle typu objektu a přání klienta jsou vždy zaměstnanci proškoleni nad běžný rámec školení.