Recepční služby

Pro recepční službu jsou vybíráni representativní a komunikativní zaměstnanci, kteří samozřejmě ovládají základy práce s PC pro vedení knihy návštěv, přebírání, popř. odesílání zásilek, přepojování telefonních hovorů.
Tito zaměstnanci jsou také školeni pro případ možných krizových situací, požární ochrany a dále dle požadavků klienta. Vzhledem k nutnosti reprezentovat klienta je samozřejmý společenský oděv nebo dle přání klienta.