Kontrola režimu DPN

Tato služba je určena pro klienty, kteří chtějí zamezit zneužívání nemocenských dávek při dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Tyto kontroly provádí pověřený pracovník naší společnosti, který má průkaz kontrolora bezpečnostní agentury a kopii pověření klienta. Jeho úkolem je kontrola zaměstnanců klienta při dočasné pracovní neschopnosti bez vycházek i kontrola zaměstnanců klienta při dočasné pracovní neschopnosti s vycházkami – kontrola dodržování …

Ochrana a doprovody osob

Jedná se o velmi specifickou a náročnou činnost, proto jsou zaměstnanci vykonávající tuto službu speciálně školeni pro řešení krizových situací, procházejí kurzy sebeobrany a kurzy bojových sportů, jsou držiteli zbrojních průkazů a licencí strážného a soukromého detektiva. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost a nadstandartní vystupování a jednání zaměstnanců. Ústroj zaměstnanců je dle přání klienta.

Detektivní služby

Tuto službu vykonáváme na základě platných ustanovení a zákonů ČR a na základě certifikátu detektiv koncipient. Tato činnost je velmi specifická a  v základu jde o sledování fyzických osob, pořízení dokumentace o činnosti sledovaných fyzických osob a získávání dalších požadovaných informací o fyzických osobách. Dále je také možné prověřování zaměstnanců.

Ostraha parkovišť

Vzhledem k tomu, že ve většině případů ostraha parkovišť disponuje s ceninami a finanční hotovostí, přebírá za toto naše společnost hmotnou odpovědnost. Dále je tato ostraha, stejně jako ústroj zaměstnanců, vymezena dle přání klienta a typu parkoviště.

Recepční služby

Pro recepční službu jsou vybíráni representativní a komunikativní zaměstnanci, kteří samozřejmě ovládají základy práce s PC pro vedení knihy návštěv, přebírání, popř. odesílání zásilek, přepojování telefonních hovorů. Tito zaměstnanci jsou také školeni pro případ možných krizových situací, požární ochrany a dále dle požadavků klienta. Vzhledem k nutnosti reprezentovat klienta je samozřejmý společenský oděv nebo dle přání klienta.

Ostraha kulturních a společenských akcí

Vzhledem k povaze a náročnosti ostrahy tohoto typu jsou vždy vybíráni fyzicky zdatní zaměstnaci, kteří procházejí mimořádným školením zaměřeným na způsob zamezení vstupu nežádoucích osob a agresivních osob. Řešení konfliktních situací probíhá tak, aby nedošlo k narušení klidného průběhu kulturní či společenské akce. Dále se tito zaměstnanci účastní pravidelných kurzů sebeobrany, popř. bojových sportů. Ústroj zaměstnanců je v tomto případě …

Mobilní ostraha staveb

Naši zaměstnanci provádějí pravidelné obchůzky prostoru stavby, při kterých provádějí kontrolu mechanizace,  uloženého materiálu a v případě oplocených staveb také neporušenost oplocení a dalších možných únikových cest pro vynášení materiálu. Dále mohou provádět kontrolu přijíždějících a odjíždějících vozidel. Vzhledem k rozlišnosti umístění staveb je samozřejmostí zajištění obytného přívěsu, popř. služebního automobilu pro strážného. Jelikož se ve většině případů jedná o …

Ostraha objektů

V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech můžeme nabídnout obsluhu vrátnice, kde je náplní práce přepojování telefonních hovorů, vedení knihy návštěv, kontrola přijíždějících a odjíždějících vozidel, kontrola personálu, obsluha CCTV, EPS a EZS. Můžeme nabídnout také namátkovou kontrolu šatních skříněk zaměstnanců, sledování závozu a nadrámcové kontroly závozu (kabiny nákladních automobilů apod.). V rámci strážní služby na průmyslových a …

Ostraha nákupních a obchodních center

Pro  strážní službu v nákupních a obchodních centrech jsou naši zaměstnanci proškoleni na obsluhu CCTV, EPS a EZS. V případě potřeby a zájmu klienta mohou zaměstnanci provádět pravidelné obchůzky s čipováním.Způsob ostrahy je vždy nastaven dle požadavků a přání klienta. Dle typu objektu a přání klienta jsou vždy zaměstnanci proškoleni nad běžný rámec školení. Taktéž je přizpůsobeno vystrojení zaměstnanců – …

Ostraha marketového typu

V rámci strážní služby můžeme pro prodejny nabídnout také odkódování a zakódování prodejny za přítomnosti detektiva, otevírání a zavírání rampy, zapečetění veškerých prostor, kde může docházet k úniku zboží (okna, dveře atd.). Naši zaměstnanci mohou také provádět kontrolu personálu při předávání směn a po zavírací době, kontrolu šatních skříněk zaměstnanců klienta a ostatních prostor (kuchyňka, sklad, klec), kontrolu automobilů personálu  …