Reference Miloslav Marek

Zemědělské družstvo Společnost dlouhodobě vykonává pro naší společnost ostrahu zemědělského areálu o celkové rozloze cca 15 000 m2 V areálu se nachází skladové haly. Opravárenské objekty a garáže s mechanizací. Výše uvedená společnost také pro nás vykonává občasnou ostrahu menších objektů využívaných sezónně.

Reference Jiří Vogl

Prior Česká republika, s.r.o. Spolupráce se zaměstnanci je bezproblémová a kvalita poskytovaných služeb je na vysoké úrovni. Velmi spokojeni jsme také se vstřícným jednáním a výbornou komunikací s vedením společnosti. Veškeré nastalé problémové situace jsou řešeny bezodkladně. Regionální technik

Reference Aleš Kaválek

MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. Kvalita poskytovaných služeb této společnosti je velmi vysoká, jednání vedení společnosti je vstřícné, problémy a změny ve střežení jsou řešeny bezodkladně. Vedoucí dopravy a mechanizace