Ostraha parkovišť

Vzhledem k tomu, že ve většině případů ostraha parkovišť disponuje s ceninami a finanční hotovostí, přebírá za toto naše společnost hmotnou odpovědnost. Dále je tato ostraha, stejně jako ústroj zaměstnanců, vymezena dle přání klienta a typu parkoviště.

Ostraha kulturních a společenských akcí

Vzhledem k povaze a náročnosti ostrahy tohoto typu jsou vždy vybíráni fyzicky zdatní zaměstnaci, kteří procházejí mimořádným školením zaměřeným na způsob zamezení vstupu nežádoucích osob a agresivních osob. Řešení konfliktních situací probíhá tak, aby nedošlo k narušení klidného průběhu kulturní či společenské akce. Dále se tito zaměstnanci účastní pravidelných kurzů sebeobrany, popř. bojových sportů. Ústroj zaměstnanců je v tomto případě …

Mobilní ostraha staveb

Naši zaměstnanci provádějí pravidelné obchůzky prostoru stavby, při kterých provádějí kontrolu mechanizace,  uloženého materiálu a v případě oplocených staveb také neporušenost oplocení a dalších možných únikových cest pro vynášení materiálu. Dále mohou provádět kontrolu přijíždějících a odjíždějících vozidel. Vzhledem k rozlišnosti umístění staveb je samozřejmostí zajištění obytného přívěsu, popř. služebního automobilu pro strážného. Jelikož se ve většině případů jedná o …

Ostraha objektů

V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech můžeme nabídnout obsluhu vrátnice, kde je náplní práce přepojování telefonních hovorů, vedení knihy návštěv, kontrola přijíždějících a odjíždějících vozidel, kontrola personálu, obsluha CCTV, EPS a EZS. Můžeme nabídnout také namátkovou kontrolu šatních skříněk zaměstnanců, sledování závozu a nadrámcové kontroly závozu (kabiny nákladních automobilů apod.). V rámci strážní služby na průmyslových a …

Ostraha nákupních a obchodních center

Pro  strážní službu v nákupních a obchodních centrech jsou naši zaměstnanci proškoleni na obsluhu CCTV, EPS a EZS. V případě potřeby a zájmu klienta mohou zaměstnanci provádět pravidelné obchůzky s čipováním.Způsob ostrahy je vždy nastaven dle požadavků a přání klienta. Dle typu objektu a přání klienta jsou vždy zaměstnanci proškoleni nad běžný rámec školení. Taktéž je přizpůsobeno vystrojení zaměstnanců – …

Ostraha marketového typu

V rámci strážní služby můžeme pro prodejny nabídnout také odkódování a zakódování prodejny za přítomnosti detektiva, otevírání a zavírání rampy, zapečetění veškerých prostor, kde může docházet k úniku zboží (okna, dveře atd.). Naši zaměstnanci mohou také provádět kontrolu personálu při předávání směn a po zavírací době, kontrolu šatních skříněk zaměstnanců klienta a ostatních prostor (kuchyňka, sklad, klec), kontrolu automobilů personálu  …