Reference Jiří Vogl

Prior Česká republika, s.r.o. Spolupráce se zaměstnanci je bezproblémová a kvalita poskytovaných služeb je na vysoké úrovni. Velmi spokojeni jsme také se vstřícným jednáním a výbornou komunikací s vedením společnosti. Veškeré nastalé problémové situace jsou řešeny bezodkladně. Regionální technik

Reference Aleš Kaválek

MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. Kvalita poskytovaných služeb této společnosti je velmi vysoká, jednání vedení společnosti je vstřícné, problémy a změny ve střežení jsou řešeny bezodkladně. Vedoucí dopravy a mechanizace